21Sep/17

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุหรือชื่อเต็มคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก 1 ใน 6 ของไทย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสลัก จนกระทั่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในปี พ.ศ.2331จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ์” และเปลี่ยนเป็น “วัดมหาธาตุ” หรือ “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” ในเวลาต่อมา
Continue reading

21Sep/17

มุ่งสร้างสุขภาพดีแทนการซ่อมร่างกาย

ที่วัดอุปราช ตำบลท่าสงคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดวิทยากรหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม เพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ไร้พุงไร้โรค โดยดำเนินการอบรมบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นวิทยากรระดับอำเภอ และตำบลในพื้นที่ จำนวน 200 คน ระยะเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2560
Continue reading

17Sep/17

เร่งสร้างทางเดินชมป่าชายเลนบางขุนเทียน

กทม.เร่งสร้างทางเดินชมป่าชายเลนที่บางขุนเทียนให้เสร็จกลางเดือน ต.ค.นี้ หวังให้ประชาชนได้เที่ยวชมครบวงจร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยความคืบหน้า การปรับปรุงยกระดับทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continue reading

17Sep/17

วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก

‘วัดกลางบางแก้ว’ เป็นวัดโบราณที่มีพระจำพรรษาและมีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน เจ้าอาวาสสำคัญซึ่งรู้จักกันดีก็คือ หลวงปู่บุญ หรือ ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายก และ หลวงปู่เพิ่ม ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพุทธวิถีนายกเช่นกัน อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ ‘พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก’ Continue reading

17Sep/17

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ

ภาวะตะกั่วเป็นพิษเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศเรา เพราะตะกั่วเป็นสารที่พบปนเปื้อนทั่วไป โดยอาการของพิษตะกั่วจะเกิดขึ้นได้กับอวัยวะหลายระบบ และมีลักษณะคล้ายกับอาการของโรคอื่นๆ ดังนั้นถ้าแพทย์ไม่ได้นึกถึงก็อาจทําาให้การวินิจฉัยผิดพลาด พิษตะกั่วเข้าถึงเราง่ายมาก การกิน เป็นช่องทางที่สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเรามากที่สุดถึงร้อยละ 70-85 Continue reading