Category Archives: health news

21Sep/17

มุ่งสร้างสุขภาพดีแทนการซ่อมร่างกาย

ที่วัดอุปราช ตำบลท่าสงคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดวิทยากรหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม เพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ไร้พุงไร้โรค โดยดำเนินการอบรมบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นวิทยากรระดับอำเภอ และตำบลในพื้นที่ จำนวน 200 คน ระยะเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2560
Continue reading

17Sep/17

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ

ภาวะตะกั่วเป็นพิษเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศเรา เพราะตะกั่วเป็นสารที่พบปนเปื้อนทั่วไป โดยอาการของพิษตะกั่วจะเกิดขึ้นได้กับอวัยวะหลายระบบ และมีลักษณะคล้ายกับอาการของโรคอื่นๆ ดังนั้นถ้าแพทย์ไม่ได้นึกถึงก็อาจทําาให้การวินิจฉัยผิดพลาด พิษตะกั่วเข้าถึงเราง่ายมาก การกิน เป็นช่องทางที่สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเรามากที่สุดถึงร้อยละ 70-85 Continue reading