เร่งสร้างทางเดินชมป่าชายเลนบางขุนเทียน

กทม.เร่งสร้างทางเดินชมป่าชายเลนที่บางขุนเทียนให้เสร็จกลางเดือน ต.ค.นี้ หวังให้ประชาชนได้เที่ยวชมครบวงจร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยความคืบหน้า การปรับปรุงยกระดับทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าการปรับปรุงยกระดับทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลน จะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 ต.ค. 60 ทั้งนี้การปรับปรุงยกระดับทางเดิน ค.ส.ล.บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลน ประกอบด้วย สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,450 ม. เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 850 ตร.ม. เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 1,290 ตร.ม. สร้างผิวทางเดิน ค.ส.ล.ความหนา 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 2,175 ตร.ม. ปัจจุบันผลการดำเนินการของผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจากการขนส่งลำเลียงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องรอระดับน้ำขึ้น เพื่อที่จะใช้เรือขนวัสดุเข้าไปพื้นที่ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขนลำเลียงวัสดุที่จะต้องใช้ผูกเหล็ก เตรียมตั้งแบบคานคอนกรีต เมื่อก่อสร้างเสร็จประชาชนจะสามารถท่องเที่ยววิถีธรรมชาติทั้งเดินและปั่นจักรยานชมป่าชายเลนอย่างครบวงจร
ด้านนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพเส้นทางและแปลงปลูกป่าโกงกางและติดตามการเจริญ เติบโต ขณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังคงต้องปลูกเสริมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงฤดูมรสุมและน้ำทะเลหนุนสูงการดูแลจึงค่อนข้างต้องเข้มงวดมากกว่าปกติ นอกจากนี้เขตบางขุนเทียนได้แต่งตั้งและมอบหมายภารกิจพิเศษแก่ ร.ต.ท.วิชัย จิตสัจจพงศ์ ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ เป็นอาสาสมัครดูแลป่าชายเลนบางขุนเทียน เพื่อคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่มาปั่นจักรยาน ปลูกป่าชายเลนบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชายทะเลบางขุนเทียน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews